top of page
Research seminars – The Norwegian Institute of Philology (PHI)

The Norwegian Institute of Philology organises weekly philological research seminars where we read ancient and classical texts in a number of languages. Please write to seminar@philology.no if you have questions or if you are interested in participating. If you want to register as a student, follow the information on the main seminar page. Seminars are included in programs where students are awarded between 20 and 80 ECTS credits in each program, based on a written assignment (essay/term paper).

SEMINAR HØSTEN 2022:
GOTISK

DELTAKELSE VED SEMINARET GIR ADGANG TIL Å TA EKSAMEN I ETT AV DE FØLGENDE EMNENE (10 STP):

Gotisk er det eldste germanske språket som er overlevert i en større sammenhengende tekst, nemlig Wulfilas bibeloversettelse.

 

Vi skal lese utdrag fra det nye testamentet og studere språket i et historisk og komparativt perspektiv. Vi begynner med Fadervår, og fortsetter med utdrag av Lukas-evangeliet, kap. IX. 

Seminarleder
Tid og sted for seminaret:
  • Tirsdager 14.15–16.00. Auditorium 4, 1. etg., MF vitenskapelig høyskole, Gydas vei 4, Oslo.
       Første møte: 7. September 2021
ANDRE SEMINARER VED NORSK FILOLOGISK INSTITUTT
bottom of page