top of page
Innføringskurs i arameisk
I samarbeid med MF vitenskapelig høyskole
ARAMEISK
MIDTØSTENS (FOR-ORIENTENS) KLASSISKE LINGUA FRANCA

Kurset gir en innføring det arameiske språket fra ulike perioder. Arameisk er et semittisk språk, nært beslektet med blant annet hebraisk og arabisk. Språket utviklet seg til å være et av de viktigste handels- og diplomatispråkene under det persiske riket under akamenidene, som styrte store deler av For-Orienten fra 539-323 f.Kr. Deler av de aller senest daterte tekstene i Den hebraiske bibel/Det gamle testamentet er skrevet på arameisk, og arameisk var språket som ble talt av store deler av Palestinas befolkning i Jesu tid. I dette kurset vil studenten få oversikt over arameisk grammatikk gjennom å lese tekster på bibelarameisk, epigrafisk arameisk (innskrifter), riksarameisk, og targum-arameisk.

Forkunnskaper: Det anbefales at studenten har kjennskap til bibelhebraisk grammatikk eller god kunnskap i et annet semittisk språk som arabisk eller akkadisk. Studenter som ikke har forkunnskaper må regne med ekstra innsats i oppstarten. Dersom man vil ta kurset uten forkunnskap vil det bli tilbudt noen ekstra forelesninger de første ukene.

Undervisningen gis normalt som ukentlige forelesninger, med hovedvekt på tekstlesning og grammatisk analyse. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Eksamen i kurset gir 10 studiepoeng per semester.

Kurset er åpent for alle. Studenter som har en bachelorgrad i relevante studier eller som har tilsvarende kompetanse kan velge emnekoden for MA. Alle andre velger emnekoden BA.

For de som vil gå videre med studier av arameisk vil det opprettes et tilbud i syrisk arameisk høsten 2021.

elephantine.jpg
Undervisere (henvendelser rettes til kursansvarlig ved Norsk filologisk institutt):
  • Annonseres senere
Tid og sted for undervisningen:
  • Annonseres senere

PENSUMLITTERATUR

Nedenfor finnes en veiledende liste over pensumlitteratur for dette kurset. Etter bekreftet opptak anbefales det at man anskaffer et eksemplar av innføringsboken før første undervisningstime.

       Innføringsbok

  • Greenspahn, F. E. (2003). An introduction to Aramaic. 2nd ed. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature.

       Originaltekster (alle tekster vil være tilgjengelige i Canvas)

       Bibelarameisk (fra BHS):

  • Esra 4:8-6:18; 7:12-26

  • Daniel 2:4-7:28

​       Epigrafisk arameisk:

  • Louvre AO 8185 «Zakur Stele» 

  • Tell Dan Aramaic Steele

       Riksarameisk:​

  • Elephantine AP30/31, AP32

​       Jødisk/Targumarameisk

  • Targum Onqelos Gen 4

  • 1QGenesis Apocryphon Col. XX

 

For videre studier av arameisk ved Norsk filologisk institutt se våre nettsider om forskningsseminarer.

Et fullstendig studium av arameisk fordrer også kjennskap til semittisk språkvitenskap, gjerne også klassisk gresk og latin. Dessuten kan det være nyttig med god kjennskap til både persisk og til akkadisk. Norsk filologisk institutt tilbyr innføringskurs i flere av disse språkene og holder seminarer for viderekomne studenter og forskere i en rekke relevante språk. Interesserte studenter ønskes velkommen til disse seminarene. Norsk filologisk institutt formidler også kontakt med ledende universitetsmiljøer i utlandet.

OM PENSUM OG FILOLOGISKE STUDIER

Filologiske innføringskurs har som regel fire typer pensumlitteratur: (1) innføringsbok, (2) ordbok, (3) referansegrammatikk og (4) håndbøker og sekundærlitteratur. I tillegg finnes i mange tilfeller øvingssbøker og ressurser på internett. En god innføringsbok kan gjøre nytte som både grammatikk, ordbok, øvingssbok og en sjelden gang som innføring til sekundærlitteraturen. For å lære et klassisk skriftspråk godt må man studere inngående en god innføringsbok, gjøre seg kjent med ordbøker og referanselitteratur, pugge ord (helst ved å lage egne glosesbøker og flashcards) og ikke minst lese setninger og etter hvert tekster jevnlig. Det tar lang tid å sette seg inn i et språk og en skrifttradisjon på denne måten, og de fleste må studere minst én time per dag i omtrent et år for å få en god grunnleggende kjennskap til språket. I tillegg til å daglig lese noen sider i læreboken, pugge ord på trikken, lese setninger høyt for seg selv, osv., bør man arbeide grundigere, tilsvarende en arbeidsdag eller mer, minst en gang eller to i uken. Gode kurs og innføringssbøker følger en progresjon som er tilpasset en slik arbeidsmengde. Med gode teknikker og hardt arbeid kan man i mange tilfeller lære den grunnleggende grammatikken og et basisordforråd det første halvåret og deretter anvende mer tid på lesning av tekster og bruk av ordbok og referansegrammatikk det andre halvåret. Håndbøker og sekundærlitteratur bør man gjøre seg fortløpende kjent med, gjerne også lettleste fremstillinger av den kulturtradisjonen språket tilhører. For klassiske skriftspråk finnes ofte en rekke gode ressurser gratis tilgjengelig som PDF eller i andre formater, ettersom mange av standardverkene er relativt gamle og ikke lenger opphavsrettsbeskyttet.

bottom of page