Research seminars – The Norwegian Institute of Philology (PHI)

The Norwegian Institute of Philology organises weekly philological research seminars where we read ancient and classical texts in a number of languages. Please write to seminar@philology.no if you have questions or if you are interested in participating. If you want to register as a student, follow the information on the main seminar page. Seminars are included in programs where students are awarded between 30 and 60 ECTS credits in each program, based on a written assignment (essay/term paper).

SEMINAR VÅREN 2021:
Sanskrit, Tibetan and Chinese texts
CLASSICAL TEXTS OF BUDDHISM

DELTAKELSE VED SEMINARET GIR ADGANG TIL Å TA EKSAMEN I ETT AV DE FØLGENDE EMNENE (15 STP):

Sanskrit – Tibetan – Chinese readings

Bodhisattvapiṭaka (09:15–11:00)

Mūlasarvāstivādavinaya (11:15–13:00)

Prajñāpāramitā (13:15 – 15:00 )​

 

Eksamen i faget vil være en semesteroppgave om et selvvalgt tema som tar for seg teksten fra et filologisk perspektiv, og kan f.eks. ta opp temaer som oversettelse, grammatikk, historie eller filosofi.

 

Materiale vil distribueres ved første lesning. 

Screen Shot 2017-09-25 at 12.56.55.png

VAJRACCHEDIKĀ

Tid og sted for seminaret:
  • Avtales med påmeldte deltakere.
       Første møte: Februar 2021
LIST OF ALL SEMINARS AT THE NORWEGIAN INSTITUTE OF PHILOLOGY

Norwegian Institute of Philology (PHI)
P.O. Box 2709 Solli

N-0204 Oslo

Telephone: +47 954 01 754
Email: institute@philology.no

Contact us

 

Org. nr. 885 754 562

 

© PHI 2017–2021

Visiting Address:

Gydas vei 4, Majorstuen

(With MF Norwegian School of Theology, Religion and Society)

Letter-logo_m-tekst.png
MF-logo-outline_eng-2linjer-farger.png
  • PHI on Facebook
  • PHI on Twitter
  • PHI on Instagram
institutum-norvegicum-philologiae.png