top of page
Innføringskurs i akkadisk
I samarbeid med MF vitenskapelig høyskole
AKKADISK
VERDENS ELDSTE SEMITTISKE SKRIFTSPRÅK
  • Facebook

Kurset gir en innføring i det akkadiske skriftsystemet (kileskrift) og akkadisk grammatikk. Man vil også lese utdrag fra litterære tekster som Gilgamesh-eposet, Enuma Elish og Atrahasis og lovtekster som Hammurabis lover. Når man har gjennomført kurset, har man tilstrekkelige kunnskaper til å lese akkadiske tekster med ordbok. I løpet av kurset lærer man også å benytte de viktigste faglige hjelpemidlene innenfor assyriologien, som er studiet av kileskrifttekster på ulike språk.

Undervisningen gis normalt som ukentlige forelesninger, med hovedvekt på tekstlesning og grammatisk analyse. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Eksamen i kurset gir 10 studiepoeng per semester, altså 20 studiepoeng tilsammen hvis man fullfører hele kurset.

Kurset er åpent for alle. Studenter som har en bachelorgrad i relevante studier eller som har tilsvarende kompetanse kan velge emnekoden for MA. Alle andre velger emnekoden BA.

Annet semester bygger på avlagt eksamen i første semester, men er også åpent for studenter som har tilsvarende kunnskaper.

Library_of_Ashurbanipal_The_Flood_Tablet

       HØST

       VÅR

UNDERVISERE HØSTEN 2023:
TID OG STED FOR UNDERVISNINGEN:
Spørsmål om undervisningen sendes til kursansvarlig ved Norsk filologisk institutt.
bottom of page