top of page
Innføringskurs i akkadisk
I samarbeid med MF vitenskapelig høyskole
AKKADISK
VERDENS ELDSTE SEMITTISKE SKRIFTSPRÅK

Kurset gir en innføring i det akkadiske skriftsystemet (kileskrift) og akkadisk grammatikk. Man vil også lese utdrag fra litterære tekster som Gilgamesh-eposet, Enuma Elish og Atrahasis og lovtekster som Hammurabis lover. Når man har gjennomført kurset, har man tilstrekkelige kunnskaper til å lese akkadiske tekster med ordbok. I løpet av kurset lærer man også å benytte de viktigste faglige hjelpemidlene innenfor assyriologien, som er studiet av kileskrifttekster på ulike språk.

Undervisningen gis normalt som ukentlige forelesninger, med hovedvekt på tekstlesning og grammatisk analyse. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Eksamen i kurset gir 10 studiepoeng per semester, altså 20 studiepoeng tilsammen hvis man fullfører hele kurset.

Kurset er åpent for alle. Studenter som har en bachelorgrad i relevante studier eller som har tilsvarende kompetanse kan velge emnekoden for MA. Alle andre velger emnekoden BA.

Annet semester bygger på avlagt eksamen i første semester, men er også åpent for studenter som har tilsvarende kunnskaper.

Library_of_Ashurbanipal_The_Flood_Tablet

       HØST

       VÅR

UNDERVISERE VÅREN 2022:
TID OG STED FOR UNDERVISNINGEN:
Spørsmål om undervisningen sendes til kursansvarlig ved Norsk filologisk institutt.

PENSUMLITTERATUR

Nedenfor finnes en veiledende liste over pensumlitteratur for dette kurset. Etter bekreftet opptak anbefales det at man anskaffer et eksemplar av innføringsboken før første undervisningstime. Det forventes ikke at man leser alt i denne litteraturlisten, men det er nødvendig å kjenne til de viktigste referansene i faglitteraturen. Kun innføringsboken og materiale utdelt i undervisningstimene er obligatorisk pensum.​

 

Litteraturen er delvis åpent tilgjengelig på internett, ellers finner man det meste i Universitetsbiblioteket på Blindern (Georg Sverdrups hus). Pensumlitteraturen er også tilgjengelig i Norsk filologisk institutts bibliotek (studenter som ønsker tilgang bes ta kontakt med instituttet via e-post). De fleste titlene i litteraturlisten nedenfor har lenker til enten bibliotekets eksemplar eller til en digitalt tilgjengelig versjon.

       Innføringsbok

       Referansegrammatikker

  • Wolfram von Soden, Grundriss der akkadischen Grammatik. 3., ergänzte Auflage, unter Mitarbeit von Werner R. Mayer. Roma: Editrice Pontificio istituto biblico, 1995.

  • Arthur Ungnad, Akkadian grammar. Revised by Lubor Matouš, translated by Harry A. Hoffner. Jr. Atlanta, Ga.: Scholars Press, 1992.

       Ordbøker

​       Tegnlister

       Kortfattede lingvistiske språkportrett

  • Rebecca Hasselbach-Andee, «Akkadian», i: R. Hasselbach-Andee (red.), A Companion to Ancient Near Eastern LanguagesHoboken : John Wiley & Sons, Inc. 2020, s. 129–147.

  • Rebecca Hasselbach-Andee, «Akkadian», i: J. Huehnergard og N. Pat-El (red.), The Semitic Languages. Second Edition. London & New York: Routledge 2019, s. 95–116.

  • Bert Kouwenberg, «Akkadian», i: S. Weninger (red.), The Semitic Languages – An International Handbook. Berlin: De Gruyter Mouton 2011, s. 330–340.

  • John Huehnergard og Christopher Woods, «Akkadian and Eblaite», i: R. D. Woodard (red.), The Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, s. 218–80. [Tilgjengelig digitalt via Academia.edu.]

  • Giorgio Buccellati, «Akkadian», i: R. Hetzron (red.), The Semitic Languages, London: Routledge, 1997, s. 312-333.

       Språk- og kulturhistorie

       Nettressurser

 

Et fullstendig studium av akkadisk fordrer også kjennskap til semittisk filologi, assyriologi og til de andre store «kileskriftspråkene», særlig sumerisk (ingen kjent språkfamilie) og hettittisk (et indoeuropeisk språk). Norsk filologisk institutt tilbyr innføringskurs i bl.a. sumerisk og holder forskningsseminarer med originaltekster på flere av disse språkene. Interesserte studenter ønskes velkommen til disse seminarene. Norsk filologisk institutt formidler også kontakt med ledende universitetsmiljøer i utlandet.

OM PENSUM OG FILOLOGISKE STUDIER

Filologiske innføringskurs har som regel fire typer pensumlitteratur: (1) innføringsbok, (2) ordbok, (3) referansegrammatikk og (4) håndbøker og sekundærlitteratur. I tillegg finnes i mange tilfeller øvingssbøker og ressurser på internett. En god innføringsbok kan gjøre nytte som både grammatikk, ordbok, øvingssbok og en sjelden gang som innføring til sekundærlitteraturen. For å lære et klassisk skriftspråk godt må man studere inngående en god innføringsbok, gjøre seg kjent med ordbøker og referanselitteratur, pugge ord (helst ved å lage egne glosesbøker og flashcards) og ikke minst lese setninger og etter hvert tekster jevnlig. Det tar lang tid å sette seg inn i et språk og en skrifttradisjon på denne måten, og de fleste må studere minst én time per dag i omtrent et år for å få en god grunnleggende kjennskap til språket. I tillegg til å daglig lese noen sider i læreboken, pugge ord på trikken, lese setninger høyt for seg selv, osv., bør man arbeide grundigere, tilsvarende en arbeidsdag eller mer, minst en gang eller to i uken. Gode kurs og innføringssbøker følger en progresjon som er tilpasset en slik arbeidsmengde. Med gode teknikker og hardt arbeid kan man i mange tilfeller lære den grunnleggende grammatikken og et basisordforråd det første halvåret og deretter anvende mer tid på lesning av tekster og bruk av ordbok og referansegrammatikk det andre halvåret. Håndbøker og sekundærlitteratur bør man gjøre seg fortløpende kjent med, gjerne også lettleste fremstillinger av den kulturtradisjonen språket tilhører. For klassiske skriftspråk finnes ofte en rekke gode ressurser gratis tilgjengelig som PDF eller i andre formater, ettersom mange av standardverkene er relativt gamle og ikke lenger opphavsrettsbeskyttet.

bottom of page