Innføringskurs i akkadisk
I samarbeid med MF vitenskapelig høyskole
AKKADISK
VERDENS ELDSTE SEMITTISKE SKRIFTSPRÅK

Kurset gir en innføring i det akkadiske skriftsystemet (kileskrift) og akkadisk grammatikk. Man vil også lese utdrag fra litterære tekster som Gilgamesh-eposet, Enuma Elish og Atrahasis og lovtekster som Hammurabis lover. Når man har gjennomført kurset, har man tilstrekkelige kunnskaper til å lese akkadiske tekster med ordbok. I løpet av kurset lærer man også å benytte de viktigste faglige hjelpemidlene innenfor assyriologien, som er studiet av kileskrifttekster på ulike språk.

Kurset går over 12 uker i høstsemesteret og 14 uker i vårsemesteret, med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Eksamen i kurset gir 15 studiepoeng per semester. 

Kurset er åpent for alle. Studenter som tar andre studier på mastergrad eller som har mastergrad fra før kan velge emnekoden for MA. Alle andre velger emnekoden for bachelorstudenter (BA).

Andre semester bygger på avlagt eksamen i første semester, men er også åpent for studenter som har tilsvarende kunnskaper.

  • BA: PHI2430 (HØST) – PHI2440 (VÅR)

  • MA: PHI5430 (HØST) – PHI5440 (VÅR)

Library_of_Ashurbanipal_The_Flood_Tablet
Undervisere (henvendelser rettes til emneansvarlig for gjeldende fagkode):
  • Annonseres senere (Høsten 2021)
Tid og sted for undervisningen:
  • Annonseres senere

PENSUMLITTERATUR

Nedenfor finnes en veiledende liste over pensumlitteratur for dette kurset. Etter bekreftet opptak anbefales det at man anskaffer et eksemplar av innføringsboken før første undervisningstime.

 

  • John Huehnergard, A Grammar of Akkadian. 3rd ed. Winona Lake: Eisenbrauns 2011.

  • René Labat, Manuel d'épigraphie akkadienne. 6e éd. Paris: Geuthner 1995.

For videre studier av akkadisk ved Norsk filologisk institutt se våre nettsider om forskningsseminarer.

Et fullstendig studium av akkadisk fordrer også kjennskap til semittisk filologi, assyriologi og til de andre store «kileskriftspråkene», særlig sumerisk (ingen kjent språkfamilie) og hettittisk (et indoeuropeisk språk). Norsk filologisk institutt holder forskningsseminarer med originaltekster på flere av disse språkene. Interesserte studenter ønskes velkommen til disse seminarene. Norsk filologisk institutt formidler også kontakt med ledende universitetsmiljøer i utlandet.

OM PENSUM OG FILOLOGISKE STUDIER

Filologiske innføringskurs har som regel fire typer pensumlitteratur: (1) innføringsbok, (2) ordbok, (3) referansegrammatikk og (4) håndbøker og sekundærlitteratur. I tillegg finnes i mange tilfeller øvingssbøker og ressurser på internett. En god innføringsbok kan gjøre nytte som både grammatikk, ordbok, øvingssbok og en sjelden gang som innføring til sekundærlitteraturen. For å lære et klassisk skriftspråk godt må man studere inngående en god innføringsbok, gjøre seg kjent med ordbøker og referanselitteratur, pugge ord (helst ved å lage egne glosesbøker og flashcards) og ikke minst lese setninger og etter hvert tekster jevnlig. Det tar lang tid å sette seg inn i et språk og en skrifttradisjon på denne måten, og de fleste må studere minst én time per dag i omtrent et år for å få en god grunnleggende kjennskap til språket. I tillegg til å daglig lese noen sider i læreboken, pugge ord på trikken, lese setninger høyt for seg selv, osv., bør man arbeide grundigere, tilsvarende en arbeidsdag eller mer, minst en gang eller to i uken. Gode kurs og innføringssbøker følger en progresjon som er tilpasset en slik arbeidsmengde. Med gode teknikker og hardt arbeid kan man i mange tilfeller lære den grunnleggende grammatikken og et basisordforråd det første halvåret og deretter anvende mer tid på lesning av tekster og bruk av ordbok og referansegrammatikk det andre halvåret. Håndbøker og sekundærlitteratur bør man gjøre seg fortløpende kjent med, gjerne også lettleste fremstillinger av den kulturtradisjonen språket tilhører. For klassiske skriftspråk finnes ofte en rekke gode ressurser gratis tilgjengelig som PDF eller i andre formater, ettersom mange av standardverkene er relativt gamle og ikke lenger opphavsrettsbeskyttet.

Norwegian Institute of Philology (PHI)
P.O. Box 2709 Solli

N-0204 Oslo

Telephone: +47 954 01 754
Email: institute@philology.no

Contact us

 

Org. nr. 885 754 562

 

© PHI 2017–2021

Visiting Address:

Gydas vei 4, Majorstuen

(With MF Norwegian School of Theology, Religion and Society)

Letter-logo_m-tekst.png
MF-logo-outline_eng-2linjer-farger.png
  • PHI on Facebook
  • PHI on Twitter
  • PHI on Instagram
institutum-norvegicum-philologiae.png