top of page
Innføringskurs i arabisk
I samarbeid med MF vitenskapelig høyskole
KLASSISK ARABISK
FRA KORANEN OG KLASSISK POESI TIL DEN ISLAMSKE SIVILISASJONENS LITTERATUR

Kurset gir en en innføring til lesing av klassiske arabiske tekster og  en gjennomgang av språkstrukturen. Når man har gjennomført kurset, har man tilstrekkelige kunnskaper til å lese klassiske arabiske tekster med ordbok. I kurset gjennomgås korte utdrag fra Koranen, fra den førklassiske poesien (ca. 500–700 e.Kr.) og fra skjønnlitteratur og filosofi skrevet på det klassiske prosaspråket (ca. 700–1700 e.Kr.). I løpet av kurset lærer man også å benytte de viktigste faglige hjelpemidlene innenfor arabistikken og islamologien.

Undervisningen gis normalt som ukentlige forelesninger, med hovedvekt på tekstlesning og grammatisk analyse. Kurset har klasseromsundervisning, og det er mulig å følge forelesningene på nett. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Eksamen i kurset gir 10 studiepoeng per semester, altså 20 studiepoeng tilsammen hvis man fullfører hele kurset.

Kurset er åpent for alle. Studenter som har en bachelorgrad i relevante studier eller som har tilsvarende kompetanse kan velge emnekoden for MA. Alle andre velger emnekoden BA.

Annet semester bygger på avlagt eksamen i første semester, men er også åpent for studenter som har tilsvarende kunnskaper.

       HØST

       VÅR

UNDERVISERE VÅREN 2023:
TID OG STED FOR UNDERVISNINGEN:
  • Mandag 16.15–18.00
  • MF vitenskapelig høyskole, Gydas vei 4, Oslo
  • Første time: 6. februar 2023
Spørsmål om undervisningen sendes til kursansvarlig ved Norsk filologisk institutt.
bottom of page