top of page
Research seminars – The Norwegian Institute of Philology (PHI)

The Norwegian Institute of Philology organises weekly philological research seminars where we read ancient and classical texts in a number of languages. Please write to seminar@philology.no if you have questions or if you are interested in participating. If you want to register as a student, follow the information on the main seminar page. Seminars are included in programs where students are awarded between 20 and 80 ECTS credits in each program, based on a written assignment (essay/term paper).

SEMINAR HØSTEN 2023:
MILAREPA
LESNING AV MILAREPAS LIVSHISTORIE OG SANGER, KOMPONERT AV TSANGNÖN HERUKA (1452–1507)

DELTAKELSE VED SEMINARET GIR ADGANG TIL Å TA EKSAMEN I ETT AV DE FØLGENDE EMNENE (10 STP):

I dette seminaret vil vi lese livshistorien til den tibetanske mesteren og nasjonalhelgenen Milarepa (1028/40–1111/23) komponert av Tsangnyön Heruka («Den gale Heruka fra Tsang»). Det finnes flere fremstillinger av Milarepas liv, men den vi skal lese her er helt klart den mest detaljerte og populære. Det er en tekst de fleste tibetanere har et forhold til, og har nærmest blitt et nasjonalepos elsket av både barn og voksne. Det er gjerne denne teksten en tibetaner som ønsker å fordype seg i meditativ trening tar med seg til hulen eller hytten i ødemarken til inspirasjon. Og sangene Milarepa tilsynelatende komponerer på stedet underveis i sin ferd er populære også i dag som inspirerende dikt eller til allsang i sosiale anledninger. Historien er jo også blitt mest kjent under sin engelske oversettelse, «The Hundred Thousand Songs of Milarepa».

 

Seminaret vil foregå som en felleslesning der hver deltaker forbereder forslag til oversettelse som presenteres i felleskap og blir diskutert.  

 

Eksamen i faget vil være en semesteroppgave om et selvvalgt tema som tar for seg teksten fra et historisk, filologisk eller grammatisk perspektiv.

 

Materiale vil distribueres ved første lesning. 

Seminaret ledes av Fredrik Liland
Tid og sted for seminaret:
  • Tirsdager 16:15–18:00
       Første møte: September 2022. Interesserte bes ta kontakt med Fredrik Liland.
Life-story-and-the-collected-or_16756_f001v.jpeg
LIST OF ALL SEMINARS AT THE NORWEGIAN INSTITUTE OF PHILOLOGY
bottom of page