top of page
SEMINAR HØSTEN 2024:
PALESTINSK ARABISK

DELTAKELSE VED SEMINARET GIR ADGANG TIL Å TA EKSAMEN I ETT ELLER FLERE AV FØLGENDE EMNER (10 STP):

Palestinsk arabisk er en gruppe arabiske dialekter som er talespråk for deler av befolkningen i de palestinske områdene og Israel. På arabisk kalles språket vanligvis il-lahdja il-falastiniyya (اللهجة الفلسطينية). I motsetning til det mange tror, er arabiske talespråk belagt i området lenge før islamsk tid. Vi vet at flere befolkningsgrupper sør i Israel, i deler av Jordan og sør i Syria allerede rundt 200 f.Kr. snakket en form for arabisk som representerer et tidligere stadium av dagens talespråk. Etter den muslimske erobringen av Midtøsten på 600-tallet e.Kr. ble regionens offisielle språk først klassisk arabisk og senere særlig osmansk tyrkisk, mens befolkningen bevarte sine forskjellige lokale talespråk – enten det var gresk, arameisk eller arabiske talespråk. Fra 1880-tallet ble også hebraisk et stadig viktigere lokalt språk. Palestinsk arabisk er nært beslektet med arabisk i Syria, Jordan og Libanon, men har sine egne lokale særtrekk, delvis på grunn av den langvarige konflikten i området.

Konflikten i Midtøsten er en av vår tids viktigste og mest kontroversielle politiske konflikter. Den angår ikke bare partene og landene i regionen, men har stor betydning for politiske prosesser i mange land i verden, deriblant Norge.

Seminaret i palestinsk arabisk tilbys samtidig med et seminar i israelsk hebraisk. Vi oppfordrer alle til å delta ved begge seminarer, enten de vil avlegge eksamen eller ikke.

Innholdet i seminaret er ikke politisk, men tilbys som et bidrag til mer kunnskap om nyansene i de samfunn som preges av konflikten.

c5c1c6e36e8104fc09284ffa1c91ed4d.jpg

Damaskus-porten, Gamlebyen i Jerusalem

Seminaret har to deler eller nivåer

  1. Første del er en kort innføring i palestinsk arabisk, med utgangspunkt i Jerusalem-dialekten. Det gis en oversikt over den språklige variasjonen i området, en gjennomgang av arabisk skrift, samt en praktisk guide til språklig kommunikasjon.

  2. Andre del inneholder lesing av dialekttekster med ordbok og grammatikk. Denne delen er åpen for alle, men er mest tilpasset viderekomne (eller ambisiøse) studenter eller de som har erfaring fra tilsvarende filologiske studier. Det forventes både et større ordforråd og en mer avansert forståelse av grammatikk.

Undervisning

Det gis to timer undervisning i uken. Undervisningen er organisert slik at første time er viet til innføringsdelen, mens andre time består av tekstlesing. Studenter bes delta i begge, men kan også velge én av timene avhengig av sin bakgrunn og interesse.

  • Torsdager kl. 12.05–13.00: Innføring i palestinsk arabisk.

  • Torsdager kl. 13.05–14.00: Lesing av talespråkstekster.

Seminaret har klasseromsundervisning. Påmeldte studenter som ikke er til stede kan også følge forelesningene online og ta eksamen, men får ikke anledning til å delta like aktivt som de studentene som er til stede i klasserommet.

Eksamen

Eksamen avlegges i et av emnene i listen øverst på denne siden (se også oversikt over filologi-emner). Emnene er i prinsippet basert på selvstudium med veiledning, hvilket betyr at deltakelse i seminaret primært har en støttefunksjon. Eksamensformen i disse emnene er en semesteroppgave (individuell skriftlig oppgave) med to elementer: en kommentert oversettelse av en kort selvvalgt palestinsk arabisk kildetekst (ca. 250 ord) og en skriftlig diskusjon på norsk eller engelsk (ca. 2500 ord) av et tema tilknyttet den valgte kildeteksten.

Pensum

Seminarlitteraturen består av innføringsbøker i palestinsk arabisk, artikler og utdrag fra bøker om arabisk dialektologi generelt, samt et utvalg talespråkstekster. Detaljer finnes i pensumlisten.

Seminarleder:
Tid og sted for seminaret:
  • Torsdager 12.05–14.00. Første time: 5. september 2024.
  • Norsk filologisk institutt, Gydas vei 4, 0363 Oslo (hos MF vitensk. høyskole, 2 etg., rom 223).
ANDRE SEMINARER VED NORSK FILOLOGISK INSTITUTT
bottom of page