top of page
Klassiske kulturspråk
Innføringskurs

PÅMELDING OG OPPTAK

  • Påmelding og opptak: Det er MF vitenskapelig høyskole som administrerer påmelding og opptak. Søk opptak via MFs Søknadsweb (kontakt MF på epost for spørsmål). ​Søk på «Emner i klassiske språk (filologi)» og velg bachelor- eller masternivå (sistnevnte hvis man er masterstudent og skal integrere emnet i graden, etter avtale med veileder), klikk «legg til». Etter valg av nivå kan man velge språkemner. Velg mellom alternativene i Søknadsweb ved å klikke på dem i ønsket prioritert rekkefølge («velg fra lista») og klikk «ok». Hvis alternativene ikke dukker opp, kan man skrive inn emnene manuelt i boksen «Merknad (valgfritt)». Etter levert søknad får man en epost fra MF, som administrerer opptak og påmelding videre.

  • Søknadsfrister for opptak: 15. juni (høsten) og 15. desember (våren).

  • Det er løpende opptak og påmelding frem til 15. august (høsten) og 10. januar (våren), når det er ledige plasser.

  • Etter opptak: Registrering i Studentweb åpnes 15. juni (høsten) og 15. desember (våren). Her er det tre trinn i prosessen: (1) semesterregistrering, (2) melde seg til emner (som alle har en unik emnekode) og (3) betale semesteravgift til studentsamskipnaden (NOK 600). De som har betalt denne avgiften ved en annen høyskole/universitet for det gjeldende semesteret behøver ikke betale til MF, men må forevise gyldig kvittering for dette. ​Les mer om opptak her: www.mf.no/phi.

  • Påmelding til emner annet semester (normalt vårsemesteret) forutsetter avlagt eksamen i første semester eller tilsvarende kunnskaper i det gjeldende språket eller innenfor den samme filologiske fagdisiplinen. Studenter som ikke har en aktiv studierett må da først søke om opptak og dokumentere relevante forkunnskaper.

  • Informasjon om eksamen og andre administrative opplysninger finnes på MFs nettsider. Søk i STUDIEKATALOGEN for rask tilgang til emnebeskrivelser for hvert enkelt språk (kursets navn eller emnekoder).

påmelding
bottom of page