Klassiske kulturspråk
Innføringskurs

PÅMELDING OG OPPTAK

  • Påmelding og opptak: Det er MF vitenskapelig høyskole som administrerer påmelding og opptak. Søk opptak via MFs Søknadsweb (kontakt MF på epost for spørsmål). ​Søk på «Emner i klassiske språk (filologi)» og velg bachelor- eller masternivå (sistnevnte hvis man er opptatt til et masterprogram eller har en mastergrad fra før). Det er mulig å søke om flere språkemner. Velg mellom alternativene i Søknadsweb ved å klikke på dem i ønsket prioritert rekkefølge. Hvis alternativene ikke dukker opp, kan man skrive inn emnene manuelt i boksen «Merknad (valgfritt)». Etter levert søknad får man en epost fra MF, som administrerer opptak og påmelding videre.

  • Studenter som allerede har fått opptak og har en aktiv studierett, kan melde seg til nye emner i MFs Søknadsweb uten å søke opptak igjen.

  • Søknadsfrister: 15. juni for høsten og 15. desember for våren.

  • Etter fristen er det løpende opptak og påmelding frem til 15. august og 10. januar, når det er ledige plasser.

  • Påmelding til emner annet semester (normalt vårsemesteret) forutsetter avlagt eksamen i første semester eller tilsvarende kunnskaper i det gjeldende språk eller innenfor den samme filologiske fagdisiplin. Studenter som ikke har en aktiv studierett må da først søke opptak og dokumentere relevante forkunnskaper.

  • NB: Det er 4 trinn i registreringsprosessen: Etter (1) opptak er det ytterligere tre trinn i prosessen: (2) semesterregistrering, (3) melde seg til emner (som alle har en unik emnekode) og (4) betale semesteravgift til studentsamskipnaden (NOK 600). De som har betalt denne avgiften ved en annen høyskole/universitet for det gjeldende semesteret behøver ikke betale til MF, men må forevise gyldig kvittering for dette. ​Les mer om opptak her: www.mf.no/phi.

  • Informasjon om eksamen og andre administrative opplysninger finnes på MFs nettsider. Søk i STUDIEKATALOGEN for rask tilgang til emnebeskrivelser for hvert enkelt språk (kursnavn eller emnekode).

 
MER INFORMASJON OM STUDIETILBUDET