Innføringskurs i koptisk
I samarbeid med MF vitenskapelig høyskole
KOPTISK
ARVTAGEREN ETTER DET GAMLE EGYPTS TALESPRÅK OG DEN KOPTISKE KIRKES LITURGISKE SPRÅK

Kurset gir en innføring i den klassiske, sahidiske dialekten av koptisk, som gjør studenten i stand til å lese tekster på egen hånd med ordbok. Kurset består av en gjennomgang av en grunnleggende innføringsbok i koptisk, samt lesning av utdrag fra koptiske tekster, blant annet fra ørkenfedrenes ordspråk, apokryfe apostelgjerninger, og de gnostiske Nag Hammadi tekstene. 

Kurset går over 12 uker i høstsemesteret og 14 uker i vårsemesteret, med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Eksamen i kurset gir 15 studiepoeng per semester. 

Kurset er åpent for alle. Studenter som tar andre studier på mastergrad eller som har mastergrad fra før kan velge emnekoden for MA. Alle andre velger emnekoden for bachelorstudenter (BA).

Andre semester bygger på avlagt eksamen i første semester, men er også åpent for studenter som har tilsvarende kunnskaper.

BNF Copte 131(3) 19r.jpg
Undervisere (henvendelser rettes til kursansvarlig ved Norsk filologisk institutt):
Tid og sted for undervisningen:
VÅREN 2021: Undervisningen vil bli gitt helt eller delvis som fjernundervisning, avhengig av nasjonale og lokale smittevernregler.
 • Onsdager 16:15–18:00, MF vitenskapelig høyskole. Påmeldte studenter får informasjon om sted for klasseromsundervisning hvis dette blir aktuelt.
       Første time: 27. januar 2021
Eksamen:
 • Annonseres februar 2021

PENSUMLITTERATUR

Nedenfor finnes en veiledende liste over pensumlitteratur for dette kurset. Etter bekreftet opptak anbefales det at man anskaffer et eksemplar av innføringsboken før første undervisningstime.

       Innføringsbok

 • Thomas O. Lambdin, Introduction to Sahidic Coptic. Macon, Ga.: Mercer, 1983.     

       Referansegrammatikker

 • Bentley Layton, A Coptic Grammar: With Chrestomathy and Glossary. Sahidic Dialect. Porta Linguarum Orientalum n.s. 20. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2000. Gir en utførlig grammatisk oversikt over språket, skjønt den innfører en del idiosynkratiske begreper.

 • Georg Steindorff, Koptische Grammatik mit Chrestomathie, Wörterverzeichnis und Literatur. Berlin: Verlag von Reuther & Reichard, 1904 (2.ed). Fremdeles nyttig oversiktsgrammatikk. 

       Ordbøker

 • W. E. Crum, A Coptic Dictionary. Oxford: At the Clarendom Press, 1939. Dette er den grunnleggende og uunnværlige ordboken for koptisk. Tilgjengelig gratis på nett.

 • Richard Smith, A Concise Coptic-English Lexicon. Atlanta, Ga.: Scholars Press, 1983 (rev. ed. 1999). Dette er en langt tynnere og lettere håndterbar ordbok, som også inkluderer ord fra Nag Hammadi tekstene, som ble oppdaget etter Crums ordbok.

       Tekstsamling

 • Bentley Layton, Coptic Gnostic Chrestomathy: A Selection of Coptic Texts with Grammatical Analysis and Glossary. Leuven: Peeters, 2004. 

 

For videre studier av koptisk ved Norsk filologisk institutt se våre nettsider om forskningsseminarer.

Et fullstendig studium av koptisk fordrer også kjennskap til andre afroasiatiske språk, til klassisk gresk, til andre orientalske kristne språk som syrisk arameisk og til den koptiske kirkens andre hovedspråk: arabisk. Norsk filologisk institutt tilbyr innføringskurs i flere av disse (som syrisk arameisk og arabisk), og holder forskningsseminarer med originaltekster skrevet på disse språkene og flere andre relevante språk, som klassisk gresk. Interesserte studenter ønskes velkommen til disse seminarene. Norsk filologisk institutt formidler også kontakt med ledende universitetsmiljøer i utlandet.

OM PENSUM OG FILOLOGISKE STUDIER

Filologiske innføringskurs har som regel fire typer pensumlitteratur: (1) innføringsbok, (2) ordbok, (3) referansegrammatikk og (4) håndbøker og sekundærlitteratur. I tillegg finnes i mange tilfeller øvingssbøker og ressurser på internett. En god innføringsbok kan gjøre nytte som både grammatikk, ordbok, øvingssbok og en sjelden gang som innføring til sekundærlitteraturen. For å lære et klassisk skriftspråk godt må man studere inngående en god innføringsbok, gjøre seg kjent med ordbøker og referanselitteratur, pugge ord (helst ved å lage egne glosesbøker og flashcards) og ikke minst lese setninger og etter hvert tekster jevnlig. Det tar lang tid å sette seg inn i et språk og en skrifttradisjon på denne måten, og de fleste må studere minst én time per dag i omtrent et år for å få en god grunnleggende kjennskap til språket. I tillegg til å daglig lese noen sider i læreboken, pugge ord på trikken, lese setninger høyt for seg selv, osv., bør man arbeide grundigere, tilsvarende en arbeidsdag eller mer, minst en gang eller to i uken. Gode kurs og innføringssbøker følger en progresjon som er tilpasset en slik arbeidsmengde. Med gode teknikker og hardt arbeid kan man i mange tilfeller lære den grunnleggende grammatikken og et basisordforråd det første halvåret og deretter anvende mer tid på lesning av tekster og bruk av ordbok og referansegrammatikk det andre halvåret. Håndbøker og sekundærlitteratur bør man gjøre seg fortløpende kjent med, gjerne også lettleste fremstillinger av den kulturtradisjonen språket tilhører. For klassiske skriftspråk finnes ofte en rekke gode ressurser gratis tilgjengelig som PDF eller i andre formater, ettersom mange av standardverkene er relativt gamle og ikke lenger opphavsrettsbeskyttet.

Norwegian Institute of Philology (PHI)
P.O. Box 2709 Solli

N-0204 Oslo

Telephone: +47 954 01 754
Email: institute@philology.no

Contact us

 

Org. nr. 885 754 562

 

© PHI 2017–2021

Visiting Address:

Gydas vei 4, Majorstuen

(With MF Norwegian School of Theology, Religion and Society)

Letter-logo_m-tekst.png
MF-logo-outline_eng-2linjer-farger.png
 • PHI on Facebook
 • PHI on Twitter
 • PHI on Instagram
institutum-norvegicum-philologiae.png