top of page
Innføringskurs i pali
I samarbeid med MF vitenskapelig høyskole
PALI
DEN SØRØSTASIATISKE BUDDHISMENS SPRÅK

Kurset gir en innføring til lesing av klassiske pali-tekster fra forskjellige sjangre og en gjennomgang av klassisk pali-grammatikk. Når man har gjennomført kurset, har man tilstrekkelige kunnskaper til å lese pali-tekster med ordbok. I løpet av kurset lærer man også å benytte de viktigste faglige hjelpemidlene innenfor indologien og buddhismens filologi.

Undervisningen gis normalt som ukentlige forelesninger, med hovedvekt på tekstlesning og grammatisk analyse. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Eksamen i kurset gir 10 studiepoeng per semester.

Kurset er åpent for alle. Studenter som har en bachelorgrad i relevante studier eller som har tilsvarende kompetanse kan velge emnekoden for MA. Alle andre velger emnekoden BA.

Annet semester bygger på avlagt eksamen i første semester, men er også åpent for studenter som har tilsvarende kunnskaper.

NB: KURSET HØSTEN 2019 HOLDES PÅ ENGELSK!

 • BA: PHI2330 (HØST) – PHI2340 (VÅR)

 • MA: PHI5330 (HØST) – PHI5340 (VÅR)

Burmese_Kammavaca_Manuscript.jpg
Undervisere (henvendelser rettes til kursansvarlig ved Norsk filologisk institutt):
 • Phra Weerachai Lueritthikul (Høsten 2019)
Tid og sted for undervisningen:
 • Annonseres senere

PENSUMLITTERATUR

Nedenfor finnes en veiledende liste over pensumlitteratur for dette kurset. Etter bekreftet opptak anbefales det at man anskaffer et eksemplar av innføringsboken før første undervisningstime.

Hovedboken som brukes i undervisningen er:

 • Warder, Anthony Kennedy. 1984. Introduction to Pali. 2nd ed. London: Pali Text Society.

Ellers oppfordres deltakere til å gjøre seg kjent med følgende innføringsbøker:

 • James W. Gair and W.S. Karunatillake. 1998. A New Course in Reading Pāli. Entering the Word of the Buddha. Motilal Banarsidass, Delhi.

 • Kenneth R. Norman. 1983. Pāli Literature. Including the Canonical Literature in Prakrit and Sanskrit of all the Hīnayāna Schools of Buddhism, Wiesbaden  (A History of Indian Literature, 7,2).

 • Oskar von Hinüber. 1996. A Handbook of Pāli Literature, Berlin (Indian Philology and South Asian Studies, 2).

 • R.E.A. Johansson. 1998. Pali Buddhist Texts: An Introductory Reader and Grammar. Curzon, London.

Grammatikker:

 • Steven Collins. 2007. A Pali Grammar for Students. Silkworm Books, Chiang Mai.

 • V. Perniola. 1997. Pali Grammar. Pali Text Society, Oxford.

 • W. Geiger. 1994. A Pāli Grammar. Translated by B. Ghosh. Revised and edited by K.R. Norman. Pali Text Society, Oxford.

 • Charles Duroiselle. 1997. A Practical Grammar of the Pali Language. Available online in parts or as one PDF.

Ordbøker:

 • M. Cone. 2001. A dictionary of Pali, Part I, A–Kh. Pali Text Society, Oxford.

 • Ñāṇamoli Bhikkhu. 1994. A Pāli-English Glossary of Buddhist Technical Terms. ed. by Bhikkhu Bodhi. Kandy. 

 • T.W. Rhys Davids and W. Stede. 1921–1925. The Pali Text Society’s Pali-English Dictionary. Pali Text Society, Oxford.

For videre studier av pali ved Norsk filologisk institutt se våre nettsider om forskningsseminarer.

Et fullstendig studium av pali fordrer også kjennskap til de andre store «buddhistiske» språkene, særlig sanskrit, tibetansk og klassisk kinesisk. Norsk filologisk institutt holder forskningsseminarer med originaltekster på både pali, sanskrit, tibetansk og klassisk kinesisk. Interesserte studenter ønskes velkommen til disse seminarene. Norsk filologisk institutt formidler også kontakt med ledende universitetsmiljøer i utlandet.

OM PENSUM OG FILOLOGISKE STUDIER

Filologiske innføringskurs har som regel fire typer pensumlitteratur: (1) innføringsbok, (2) ordbok, (3) referansegrammatikk og (4) håndbøker og sekundærlitteratur. I tillegg finnes i mange tilfeller øvingssbøker og ressurser på internett. En god innføringsbok kan gjøre nytte som både grammatikk, ordbok, øvingssbok og en sjelden gang som innføring til sekundærlitteraturen. For å lære et klassisk skriftspråk godt må man studere inngående en god innføringsbok, gjøre seg kjent med ordbøker og referanselitteratur, pugge ord (helst ved å lage egne glosesbøker og flashcards) og ikke minst lese setninger og etter hvert tekster jevnlig. Det tar lang tid å sette seg inn i et språk og en skrifttradisjon på denne måten, og de fleste må studere minst én time per dag i omtrent et år for å få en god grunnleggende kjennskap til språket. I tillegg til å daglig lese noen sider i læreboken, pugge ord på trikken, lese setninger høyt for seg selv, osv., bør man arbeide grundigere, tilsvarende en arbeidsdag eller mer, minst en gang eller to i uken. Gode kurs og innføringssbøker følger en progresjon som er tilpasset en slik arbeidsmengde. Med gode teknikker og hardt arbeid kan man i mange tilfeller lære den grunnleggende grammatikken og et basisordforråd det første halvåret og deretter anvende mer tid på lesning av tekster og bruk av ordbok og referansegrammatikk det andre halvåret. Håndbøker og sekundærlitteratur bør man gjøre seg fortløpende kjent med, gjerne også lettleste fremstillinger av den kulturtradisjonen språket tilhører. For klassiske skriftspråk finnes ofte en rekke gode ressurser gratis tilgjengelig som PDF eller i andre formater, ettersom mange av standardverkene er relativt gamle og ikke lenger opphavsrettsbeskyttet.

bottom of page