top of page
Research seminars – The Norwegian Institute of Philology (PHI)

The Norwegian Institute of Philology organises weekly philological research seminars where we read ancient and classical texts in a number of languages. Please write to seminar@philology.no if you have questions or if you are interested in participating. If you want to register as a student, follow the information on the main seminar page. Seminars are included in programs where students are awarded between 20 and 80 ECTS credits in each program, based on a written assignment (essay/term paper).

SEMINAR HØSTEN 2022:
SUMERISK OG AKKADISK SEMINAR

DELTAKELSE VED SEMINARET GIR ADGANG TIL Å TA EKSAMEN I ETT AV DE FØLGENDE EMNENE (10 STP):

Sumerisk og akkadisk seminar møtes ukentlig til lesning av sumeriske og akkadiske kileskrifttekster, samt tekster på andre språk som tilhører samme fagkrets.

Høsten 2022 fortsetter vi vår lesning av Gilgamesh, Enkidu og dødsriket.

Vi tar utgangspunkt i tekstutgaven hos Alhena Gadotti, ‘Gilgamesh, Enkidu, and the Netherworld’ and the Sumerian Gilgamesh Cycle. De Gruyter 2014.

Deltakere får utlevert alle relevante tekster. 

Online-utgave: sumerisk tekst med engelsk oversettelse.

Screenshot 2020-12-15 at 12.02.07.png

GILGAMESH, ENKIDU OG DØDSRIKET

(PENN MUSEUM)

Seminarleder 
Tid og sted for seminaret:
       Første møte: September 2022
ANDRE SEMINARER VED NORSK FILOLOGISK INSTITUTT
bottom of page