top of page
Research seminars – The Norwegian Institute of Philology (PHI)

The Norwegian Institute of Philology organises weekly philological research seminars where we read ancient and classical texts in a number of languages. Please write to seminar@philology.no if you have questions or if you are interested in participating. If you want to register as a student, follow the information on the main seminar page. Seminars are included in programs where students are awarded between 20 and 80 ECTS credits in each program, based on a written assignment (essay/term paper).

SEMINAR HØSTEN 2023:
SUMERISK OG AKKADISK SEMINAR

DELTAKELSE VED SEMINARET GIR ADGANG TIL Å TA EKSAMEN I ETT AV DE FØLGENDE EMNENE (10 STP):

Sumerisk og akkadisk seminar møtes ukentlig til lesning av sumeriske og akkadiske kileskrifttekster, samt tekster på andre språk som tilhører samme fagkrets.

Høsten 2023 leser vi Ur-Nammus lover.

Deltakere får utlevert alle relevante tekster.

ur-nammy-ms-2064_f.jpg

CODE OF UR-NAMMU

Seminarleder 
Tid og sted for seminaret:
       Første møte: September 2022
ANDRE SEMINARER VED NORSK FILOLOGISK INSTITUTT
bottom of page