Research seminars – The Norwegian Institute of Philology (PHI)

The Norwegian Institute of Philology organises weekly philological research seminars where we read ancient and classical texts in a number of languages. Please write to seminar@philology.no if you have questions or if you are interested in participating. If you want to register as a student, follow the information on the main seminar page. Seminars are included in programs where students are awarded between 30 and 60 ECTS credits in each program, based on a written assignment (essay/term paper).

SEMINAR HØSTEN 2020:
SUMERISK OG AKKADISK SEMINAR

DELTAKELSE VED SEMINARET GIR ADGANG TIL Å TA EKSAMEN I ETT AV DE FØLGENDE EMNENE (15 STP):

Sumerisk og akkadisk seminar møtes ukentlig til lesning av sumeriske og akkadiske kileskrifttekster, samt tekster på andre språk som tilhører samme fagkrets.

Våren 2021 fortsetter vi vår lesning av Gilgamesh, Enkidu og dødsriket.

Vi tar utgangspunkt i tekstutgaven hos Alhena Gadotti, ‘Gilgamesh, Enkidu, and the Netherworld’ and the Sumerian Gilgamesh Cycle. De Gruyter 2014.

Deltakere får utlevert alle relevante tekster. 

Online-utgave: sumerisk tekst med engelsk oversettelse.

GILGAMESH, ENKIDU OG DØDSRIKET

(PENN MUSEUM)

Seminarleder 
Tid og sted for seminaret:
       Første møte: 5. februar 2021
ANDRE SEMINARER VED NORSK FILOLOGISK INSTITUTT

Norwegian Institute of Philology (PHI)
P.O. Box 2709 Solli

N-0204 Oslo

Telephone: +47 954 01 754
Email: institute@philology.no

Contact us

 

Org. nr. 885 754 562

 

© PHI 2017–2021

Visiting Address:

Gydas vei 4, Majorstuen

(With MF Norwegian School of Theology, Religion and Society)

Letter-logo_m-tekst.png
MF-logo-outline_eng-2linjer-farger.png
  • PHI on Facebook
  • PHI on Twitter
  • PHI on Instagram
institutum-norvegicum-philologiae.png