top of page
Innføringskurs i egyptisk
I samarbeid med MF vitenskapelig høyskole
EGYPTISK
MELLOMEGYPTISK – DET GAMLE EGYPTS KLASSISKE SPRÅK

Kurset gir en innføring i mellomegyptisk, den klassiske fasen av det egyptiske språket, og gjør studenten i stand til å lese tekster på egen hånd med ordbok. I første semester blir det en gjennomgang av hovedelementene i mellomegyptisk grammatikk og en innføring i hieroglyfskriften, ved hjelp av eksempler og kortere tekstutdrag. I andre semester skal studentene lese lengre utdrag fra et uvalg av mellomegyptiske tekster av ulike sjangre. 

Undervisningen gis normalt som ukentlige forelesninger, med hovedvekt på tekstlesning og grammatisk analyse. Kurset har klasseromsundervisning, og det er mulig å følge forelesningene på nett. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Eksamen i kurset gir 10 studiepoeng per semester.

Kurset er åpent for alle. Studenter som har en bachelorgrad i relevante studier eller som har tilsvarende kompetanse kan velge emnekoden for MA. Alle andre velger emnekoden BA.

Annet semester bygger på avlagt eksamen i første semester, men er også åpent for studenter som har tilsvarende kunnskaper.

Illustrasjon.jpg
UNDERVISERE VÅREN 2023:
  • Henrik Torkveen
TID OG STED FOR UNDERVISNINGEN:
  • Torsdag 16.15–18.00
  • MF vitenskapelig høyskole, Gydas vei 4, Oslo
  • Første time: 26. januar 2023
Spørsmål om undervisningen sendes til kursansvarlig ved Norsk filologisk institutt.
bottom of page