top of page
Innføringskurs i middelalderlatin
I samarbeid med MF vitenskapelig høyskole
MIDDELALDERLATIN
DEN EUROPEISKE KULTURTRADISJONENS KLASSISKE SPRÅK
  • Facebook

Kurset gir en innføring i middelalderlatin, den form for latin som ble brukt i europeisk middelalder. I første semester av kurset vil det bli lagt vekt på læring av det latinske grammatiske systemet og lesning med hovedvekt på bibelske tekster på latin (Vulgata). I andre semester leser vi et større utvalg av middelalderlatinske tekster. Vi tar også opp latinsk språkhistorie og hvordan språket i middelalderen ble brukt i forskjellige sekulære og religiøse sammenhenger.

Undervisningen gis normalt som ukentlige forelesninger, med hovedvekt på tekstlesning og grammatisk analyse. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Eksamen i kurset gir 10 studiepoeng per semester.

Kurset er åpent for alle. Studenter som har en bachelorgrad i relevante studier eller som har tilsvarende kompetanse kan velge emnekoden for MA. Alle andre velger emnekoden BA.

Annet semester bygger på avlagt eksamen i første semester, men er også åpent for studenter som har tilsvarende kunnskaper.

Timaeus_trans_calcidius_med_manuscript.j
Undervisere (henvendelser rettes til kursansvarlig ved Norsk filologisk institutt):
 
Tid og sted for undervisningen:
       Første time: 23. august 2023.
bottom of page