top of page
Innføringskurs i sanskrit
I samarbeid med MF vitenskapelig høyskole
SANSKRIT
INDIAS LÆRDE SPRÅK
  • Facebook

Kurset gir en innføring til lesing av klassiske sanskrittekster fra forskjellige sjangre og en gjennomgang av klassisk sanskrit-grammatikk. Når man har gjennomført kurset, har man tilstrekkelige kunnskaper til å lese sanskrittekster med ordbok. I løpet av kurset lærer man også å benytte de viktigste faglige hjelpemidlene innenfor indologien og buddhismens filologi.

Undervisningen gis normalt som ukentlige forelesninger, med hovedvekt på tekstlesning og grammatisk analyse. Kurset har klasseromsundervisning, og det er mulig å følge forelesningene på nett. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Eksamen i kurset gir 10 studiepoeng per semester, altså 20 studiepoeng tilsammen hvis man fullfører hele kurset.

Kurset er åpent for alle. Studenter som har en bachelorgrad i relevante studier eller som har tilsvarende kompetanse kan velge emnekoden for MA. Alle andre velger emnekoden BA.

Annet semester bygger på avlagt eksamen i første semester, men er også åpent for studenter som har tilsvarende kunnskaper.

       HØST

       VÅR

UNDERVISERE HØSTEN 2023:
TID OG STED FOR UNDERVISNINGEN:
  • Onsdag 16.15–18.00
  • MF vitenskapelig høyskole, Gydas vei 4, Oslo
  • Første time: 23. august 2023
Spørsmål om undervisningen sendes til kursansvarlig ved Norsk filologisk institutt.
bottom of page