top of page
SEMINAR HØSTEN 2024:
ISRAELSK HEBRAISK

DELTAKELSE VED SEMINARET GIR ADGANG TIL Å TA EKSAMEN I ETT ELLER FLERE AV FØLGENDE EMNER (10 STP):

Israelsk hebraisk eller moderne hebraisk er det moderne skrift- og talespråket i staten Israel. På hebraisk heter språket ivrit (עברית). Hebraisk har røtter tilbake til bibelsk tid og var levende som jødisk kulturspråk helt frem til moderne tid. Etter ca. 200 e.Kr. var hebraisk utdødd som talespråk, men ble gjenopplivet som en del av den sionistiske bevegelsen fra slutten av 1800-tallet. Den lange og levende tradisjonen i antikken, middelalderen og moderne tid gjør hebraisk til et av verdens store kulturspråk. Som et semittisk språk er hebraisk beslektet med andre språk i Midtøsten og Afrika, som arameisk, arabisk og etiopisk. Språket er preget av jødisk historie, men også av landets beliggenhet og konflikten med palestinere og arabiske  naboland.

Konflikten i Midtøsten er en av vår tids viktigste og mest kontroversielle politiske konflikter. Den angår ikke bare partene og landene i regionen, men har stor betydning for politiske prosesser i mange land i verden, deriblant Norge.

Seminaret i israelsk hebraisk tilbys samtidig med et seminar i palestinsk arabisk. Vi oppfordrer alle til å delta ved begge seminarer, enten de vil avlegge eksamen eller ikke.

Innholdet i seminaret er ikke politisk, men tilbys som et bidrag til mer kunnskap om nyansene i de samfunn som preges av konflikten.

Jewish_Quarter_(Jerusalem).JPG

Gate i Det jødiske kvarteret i Jerusalem

Seminaret har to deler eller nivåer

  1. Første del er en kort innføring i israelsk hebraisk skrift og tale. Det gis en oversikt over nyere hebraisk språkhistorie, grunnleggende grammatikk og en praktisk guide til språklig kommunikasjon.

  2. Andre del inneholder lesing av dialekttekster med ordbok og grammatikk. Denne delen er åpen for alle, men er mest tilpasset viderekomne (eller ambisiøse) studenter eller de som har erfaring fra tilsvarende filologiske studier. Det forventes både et større ordforråd og en mer avansert forståelse av grammatikk.

Undervisning

Det gis to timer undervisning i uken. Undervisningen er organisert slik at første time er viet til innføringsdelen, mens andre time består av tekstlesing. Studenter bes delta i begge, men kan også velge én av timene avhengig av sin bakgrunn og interesse.

  • Torsdager kl. 14.05–15.00: Innføring i israelsk hebraisk.

  • Torsdager kl. 15.05–16.00: Lesing av hebraiske tekster.

Seminaret har klasseromsundervisning. Påmeldte studenter som ikke er til stede kan også følge forelesningene online og ta eksamen, men får ikke anledning til å delta like aktivt som de studentene som er til stede i klasserommet.

Eksamen

Eksamen avlegges i et av emnene i listen øverst på denne siden (se også oversikt over filologi-emner). Emnene er i prinsippet basert på selvstudium med veiledning, hvilket betyr at deltakelse i seminaret primært har en støttefunksjon. Eksamensformen i disse emnene er en semesteroppgave (individuell skriftlig oppgave) med to elementer: en kommentert oversettelse av en kort selvvalgt israelsk hebraisk kildetekst (ca. 250 ord) og en skriftlig diskusjon på norsk eller engelsk (ca. 2500 ord) av et tema tilknyttet den valgte kildeteksten.

Pensum

Seminarlitteraturen består av innføringsbøker i israelsk hebraisk, artikler og utdrag fra bøker om hebraisk språk og litteratur, samt et utvalg hebraiske tekster. Detaljer finnes i pensumlisten.

Seminarleder:
Tid og sted for seminaret:
  • Torsdager 14.05–16.00. Første time: 5. september 2024.
  • Norsk filologisk institutt, Gydas vei 4, 0363 Oslo (hos MF vitensk. høyskole, 2 etg., rom 223).
ANDRE SEMINARER VED NORSK FILOLOGISK INSTITUTT
bottom of page