Klassiske kulturspråk
Innføringskurs

Norsk filologisk institutt (PHI) tilbyr innføringskurs i flere klassiske kulturspråk, i samarbeid med MF vitenskapelig høyskole. Kursene går over ett eller to semestre med én dobbelttime i uken. Kursdeltakere får en grunnleggende gjennomgang av språkenes struktur og av det litterære og historiske tekstmaterialet som disse språkene gir tilgang til. De som fullfører kursene, vil være i stand til å lese originaltekster med støtte i ordbøker. Eksamen i kursene gir 15 studiepoeng per semester.

Opptak til andre semester (normalt vårsemesteret) forutsetter avlagt eksamen i første semester eller tilsvarende kunnskaper i det gjeldende språk eller innenfor den samme filologiske fagdisiplin.

 • PåmeldingDet er MF vitenskapelig høyskole som administrerer opptak for dette kurset. Søk via MFs Søknadsweb (kontakt MF på epost for spørsmål). ​Søk på «Emner i klassiske språk (filologi)» og velg bachelor- eller masternivå (sistnevnte hvis man er opptatt til et masterprogram eller har en mastergrad fra før). Det er mulig å søke om flere språkemner. Velg mellom alternativene i Søknadsweb ved å klikke på dem i ønsket prioritert rekkefølge. ​

 • Løpende opptak etter fristen 15. juni/15. desember: Send epost til studieopptaket ved MF innen 15. august/15. januar (merk eposten med ønsket språkkurs). ​

 • Etter opptak er det to ting man må gjøre: 1. Semesterregistrering. 2. Betale semesteravgift (NOK 600). De som har betalt denne avgiften ved en annen høyskole/universitet for det gjeldende semesteret behøver ikke betale til MF, men må forevise gyldig kvittering for dette. ​Les mer om opptak her: www.mf.no/phi.

Les mer om kurstilbudet og om de ulike kursene nedenfor.

Fra våren 2020

Library_of_Ashurbanipal_The_Flood_Tablet
Shujing_NCL_1.png

Klassisk kinesisk

Østasias største skriftspråk og selve grunnlaget for kinesisk kultur

Burmese_Kammavaca.jpg

Pali

Den sørøstasiatiske buddhismens språk

Scribe-_Menahem_-_The_Birds'_Head_Haggad

Hebraisk

Bibelens hellige språk og den jødiske tradisjonens kulturspråk

Tibetan_-_Buddha_Shakyamuni_and_Prajnapa

Klassisk tibetansk

Den tibetanske buddhismens klassiske språk

sanskrit_Page_1_edited.jpg

Sanskrit

Indias lærde språk, hinduismens og buddhismens hellige språk

Klassisk arabisk

Koranens hellige språk og den islamske tradisjonens kulturspråk

Aristotle_latin_manuscript.jpg

Middelalderlatin

Den europeiske kulturtradisjonens klassiske språk

14_2_List_of_Radzivill_Chron.jpg

Fra høsten 2020

sumerisk_Page_1_edited.jpg

Sumerisk

Verdens eldste skriftspråk

PLANLAGTE KURS: I den grad det finnes midler og frigjorte lærekrefter vil innnføringskurs i følgende klassiske og historiske skriftspråk kunne tilbys i årene som kommer: Georgisk, armensk, gammelegyptisk (hieroglyffer), koptisk, arameisk, ge'ez (klassisk etiopisk), bysantinsk gresk, gammelirsk, klassisk persisk, gammelpersisk, pahlavi (middelpersisk), tokarisk, sogdisk, baktrisk, pashto, thai, osmansk tyrkisk, uighur (gammeltyrkisk), chagatai, urdu og klassisk japansk.

SAMLET LISTE OVER KURSTILBUDET VED NORSK FILOLOGISK INSTITUTT:

For å få fullt utbytte av kursene er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver undervisningstime. PHI tilbyr også fordypningsstudier i en rekke språk og skrifttradisjoner og formidler kontakt med ledende universiteter i utlandet for studenter som ønsker å utdanne seg videre i filologiske fag. I noen tilfeller finnes det også gode tilbud ved andre norske læresteder for høyere utdanning, nemlig i klassisk gresk og latin (mastergrad ved UiO, UiB og NTNU), i norrønt (mastergrad ved UiO, UiB og enkelte emner ved NTNU og UiT) og i bibelhebraisk (grunnkurs eller emner på teologistuder ved Det teologiske fakultetet på UiO, MF vitenskapelig høyskole og NLA Høgskolen).

I tillegg finnes følgende tilbud til studenter som har fullført tidligere kurs ved PHI eller som har gode leseferdigheter i et historisk kulturspråk (hvilke språk som er aktuelle varierer fra år til år):

 • ​​Indisk og buddhistisk filologi
 • Gresk og latinsk filologi
 • Arabisk og islamsk filologi 
 • Sumerisk og akkadisk filologi
 • [Semittisk filologi]
 • [Indo-iransk filologi]
 • [Kinesisk filologi]

 

Disse kursene har eget opptak. For mer informasjon, ta kontakt med kurs@iphi.no.

 
Klassiske kulturspråk

Verdenshistoriens klassiske skrifttradisjoner er en fellesmenneskelig kulturarv, og Norsk filologisk institutt fremmer derfor studier av klassiske orientalske språk som sanskrit, kinesisk, sumerisk, akkadisk, tibetansk, hebraisk, persisk og arabisk ved siden av de klassiske europeiske språkene, som gresk, latin og norrønt. Disse språkene er porten til et univers av historiske, skjønnlitterære, religiøse, vitenskapelige og filosofiske tekster som representerer verdens kulturhistorie fra ca. 3000 f.Kr. til ca. 1500 e.Kr.

Fortidens skriftarv – enten det er skjønnlitteratur, religiøse skrifter eller filosofisk og vitenskapelig litteratur – er nøkkelen til å forstå kulturhistorien, til å forstå hva mennesket har vært og kan være. En utdannelse i klassiske språk og litteraturer er berikende; mange av historiene, fortellingene og mytene er underholdende – ikke minst når man leser dem på originalspråkene. En slik utdannelse gir oss en mye dypere forståelse av hva som er unikt med dagens samfunn og forskjellige menneskekulturer. I møte med en mer globalisert verden er en innsikt i den fellesmenneskelige skriftarven svært betydningsfull for kommunikasjon mellom ulike land og folkeslag. Verdensreligionenes hellige skrifter er et fremragende eksempel på den betydningen skriftarv har for kultur og politikk i dagens samfunn.

 

Studiet av klassiske språk, historie og litteratur er først og fremst verdsatt som dannelsesfag. «Dannelse» er en grunnverdi som arbeidsgivere i flere moderne bedrifter i økende grad har lært å sette pris på – i en tid hvor arbeidslivet er mer fleksibelt og er mer knyttet til et mangfold av personlige egenskaper. De analytiske ferdigheter man tilegner seg ved å studere klassiske språk, er ikke ellers tilgjengelige i noen annen utdanning. Historien kan tale direkte til oss og den eldre litteraturen kan være direkte relevant for dagens samfunn. Allikevel er den mest verdifulle klassiske litteraturen den som er så annerledes fra det vi er vant til at den tvinger oss til å tvile på det vi vet om hvordan mennesker tenker og hvorfor de handler som de gjør.

 

Evnen til å forstå klassiske språk, antikk litteratur og religiøse tradisjoner forandrer vårt syn på verden, og de som studerer historiske tekster i originalspråk får en unik bakgrunn både for fremgang i yrkeslivet og for sin personlige utvikling.

Norwegian Institute of Philology (PHI)
P.O. Box 2709 Solli

N-0204 Oslo

Telephone: +47 954 01 754
Email: institute@philology.no

Contact us

 

Org. nr. 885 754 562

 

© PHI 2017–2020

Visiting Address:

Gydas vei 4, Majorstuen

(With MF Norwegian School of Theology, Religion and Society)

 • PHI on Facebook
 • PHI on Twitter
 • PHI on Instagram
institutum-norvegicum-philologiae.png
phi2019longtext.png
MF-logo-outline_eng-2linjer-farger.png