top of page
Innføringskurs i arabiske talespråk
I samarbeid med MF vitenskapelig høyskole
ARABISKE TALESPRÅK​ 
DEN ARABISKE VERDENS FOLKESPRÅK – SPRÅK OG DIALEKTER SOM TALES AV OVER 300 MILLIONER MENNESKER

Kurset gir en innføring i de arabiske talespråkenes grammatikk og i arabisk dialektologi. Når man har gjennomført kurset, har man tilstrekkelige kunnskaper til å forstå og delta i enkle samtaler, samt lese talespråktekster med ordbok. Kurset behandler også den komplekse språklige situasjonen i den arabiske verden. 

 

I kurset gjennomgås ett eller flere arabiske talespråk (ofte kalt «arabiske dialekter») og studenter velger fordypning innenfor én av de fem arabiske språkgruppene:

  • SYRIA / LEVANTEN 

  • IRAK / MESOPOTAMIA

  • EGYPT

  • DEN ARABISKE HALVØY / GULFEN

  • NORDAFRIKA / MAGHREB

I studieåret 2022–2023 vil kurset gi en innføring i gulf-arabisk (Sør-Irak, Kuwait, Bahrain, Saudi-Arabia, Qatar, De forente arabiske emirater og Oman).

Undervisningen gis som ukentlige forelesninger. Kurset har klasseromsundervisning, og det er mulig å følge fore-lesningene på nett. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Eksamen gir 10 studiepoeng per semester. Undervisningen inneholder følgende komponenter: (1) samtaleøvelser; (2) gjennomgang av språklige, kulturelle og historiske emner; (3) tekstlesning og oversettelse.

Kurset er åpent for alle. Studenter som har en bachelorgrad i relevante studier eller som har tilsvarende kompetanse kan velge emnekoden for MA. Alle andre velger emnekoden BA.

Annet semester bygger på avlagt eksamen i første semester, men er også åpent for studenter som har tilsvarende kunnskaper.

UNDERVISERE VÅREN 2023:
TID OG STED FOR UNDERVISNINGEN:
  • Tirsdag 16.15–18.00
  • MF vitenskapelig høyskole, Gydas vei 4, Oslo
  • Første time: 31. januar 2023
Spørsmål om undervisningen sendes til kursansvarlig ved Norsk filologisk institutt.
bottom of page