top of page
DARI: SPRÅK, KULTUR OG HISTORIE
DARI
AFGHANSK PERSISK – STANDARDSPRÅK I HOVEDSTADEN KABUL

I dette kurset blir man bedre kjent med dari gjennom studier av språk, kultur og historie. Kurset er særlig egnet for personer med forkunnskaper eller en personlig/yrkesmessig tilknytning til Afghanistan. Dette kan være studenter, tolker, diplomater, forskere, bistandsarbeidere, journalister, ansatte i forsvaret, eller andre. Også lærere i den norske skolen som har elever med dari som morsmål eller kulturspråk, vil ha utbytte av dette kurset. Studenter med afghansk bakgrunn vil også kunne lære mye om sin egen språk- og kulturarv og hvordan denne er utforsket i faglitteraturen.

 

Det forutsettes at studenter som hverken har forkunnskaper i dari eller en personlig/yrkesmessig tilknytning til Afghanistan, har en solid bakgrunn i filologiske studier og/eller behersker et annet iransk språk.

Merk at dette kurset – i motsetning til Norsk filologisk institutts innføringskurs – er organisert på samme måte som instituttets filologiske seminarer, altså at eksamen avlegges i et mer generelt faglig emne, i dette tilfellet «indo-iransk filologi» (andre filologi-emner kan også velges etter avtale). Deltakere får også et kursbevis som spesifiserer innholdet i stoffet som gjennomgås.

Undervisningen gis normalt som ukentlige forelesninger. Kurset har klasseromsundervisning, og det er mulig å følge forelesningene på nett. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Undervisningen inneholder følgende komponenter: (1) samtaleøvelser; (2) gjennomgang av språklige, kulturelle og historiske emner; (3) tekstlesning og oversettelse.

Eksamen avlegges i emnene «Indo-iransk filologi 1» og «Indo-iransk filologi 2». Disse emnene administreres av instituttets samarbeidspartner MF vitenskapelig høyskoleStudenter som har en bachelorgrad i relevante studier eller som har tilsvarende kompetanse, kan velge emnekoden for MA. Alle andre velger emnekoden BA. Eksamen gir 10 studiepoeng per semester.

UNDERVISERE HØSTEN 2022:
TID OG STED FOR UNDERVISNINGEN:
  • Mandag 14.15–16.00.
  • Sted annonseres senere.
  • Første time: 5. september 2022.
Spørsmål om undervisningen sendes til kursansvarlig ved Norsk filologisk institutt.
bottom of page