top of page
Innføringskurs i sumerisk
I samarbeid med MF vitenskapelig høyskole
SUMERISK
VERDENS ELDSTE SKRIFTSPRÅK

Kurset gir en innføring i det sumeriske skriftsystemet og sumerisk grammatikk. Når man har gjennomført kurset, har man tilstrekkelige kunnskaper til å lese sumeriske tekster med ordbok. Kurset gjennomgår klassiske sumeriske tekster fra Ur III-perioden (ca. 2100–2000 f.Kr.). I løpet av kurset lærer man også å benytte de viktigste faglige hjelpemidlene innenfor assyriologien, som er studiet av kileskrifttekster på ulike språk.

Undervisningen gis normalt som ukentlige forelesninger, med hovedvekt på tekstlesning og grammatisk analyse. Kurset har klasseromsundervisning, og det er mulig å følge forelesningene på nett. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Eksamen i kurset gir 10 studiepoeng per semester.

Kurset er åpent for alle. Studenter som har en bachelorgrad i relevante studier eller som har tilsvarende kompetanse kan velge emnekoden for MA. Alle andre velger emnekoden BA.

Annet semester bygger på avlagt eksamen i første semester, men er også åpent for studenter som har tilsvarende kunnskaper.

UNDERVISERE VÅREN 2023:
TID OG STED FOR UNDERVISNINGEN:
  • Mandag 15.15–17.00
  • MF vitenskapelig høyskole, Gydas vei 4, Oslo
  • Første time: 16. januar 2023
Spørsmål om undervisningen sendes til kursansvarlig ved Norsk filologisk institutt.
bottom of page