top of page
NORSK FILOLOGISK INSTITUTT
institutum-norvegicum-philologiae.png

Norsk filologisk institutt, på engelsk Norwegian institute of Philology – begge forkortet PHI – er en frittstående stiftelse hvis grunnleggende formål er å fremme forskning innenfor komparativ historisk filologi.

 

PHI driver flere forskningsprosjekter, organiserer en rekke ukentlige filologiske seminarer (i Oslo), og tilbyr innføringskurs i flere klassiske språk. Våre studier av historiske språk og historiske filologier dekker store deler av menneskehetens eldre historie og litteratur, men vi er særlig opptatt av verdensreligionenes tradisjoner og av vitenskapshistorie.

De viktigste språkene og språktradisjonene vi arbeider med er: sanskrit, klassisk gresk, tibetansk, tyrkisk, sumerisk, klassisk kinesisk, akkadisk, hettittisk, hebraisk, persisk, latin, klassisk arabisk og norrønt.

I tillegg til forskning og undervisning er PHI særlig opptatt av at verdens klassiske skriftarv skal ha en tilstedeværelse i Norge – i et norsk format. Prosjektet Verdens hellige skrifter ble etablert som et initiativ fra PHI, i samarbeid med Den norske Bokklubben. Forskningsmagasinet Apollon omtalte i 2010 Verdens hellige skrifter som «trolig det største formidlingsprosjekt i Norge noen sinne».

PHI har også flere offentlige arrangementer og foredragsserier. Disse annonseres på våre nettsider og på våre facebook-sider.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

> Les mer om Norsk filologisk institutt og historisk filologi i Norge

> Se instituttets vedtekter

bottom of page