top of page
Innføringskurs i moderne hebraisk
I samarbeid med MF vitenskapelig høyskole
MODERNE HEBRAISK – IVRIT
ET MODERNE NASJONALSPRÅK MED 3000 ÅR GAMLE RØTTER I JØDISK KULTURHISTORIE
  • Facebook

Hebraisk døde ut som morsmål omkring år 200 e. Kr. Men den litterære tradisjonen var sterk, og selv om jøder har vist en bemerkelsesverdig evne til språklig og kulturell assimilering gjennom historien, har de nesten overalt bevart hebraisk som et litterært og hellig språk.

På slutten av 1800-tallet ble hebraisk gjenopplivet som talespråk i Palestina, som et ledd i den sionistiske bevegelsens arbeid for å modernisere jødisk kultur og etablere et jødisk samfunn i det som senere ble Israel. Moderne hebraisk eller ivrit har nå omtrent fem millioner morsmålstalere og er et fullverdig moderne standard-språk.

Kurset gir en en innføring i moderne hebraisk grammatikk. Når man har gjennomført kurset, har man tilstrekkelige kunnskaper til å forstå og delta i enkle samtaler, samt lese tekster med ordbok.

Undervisningen gis som ukentlige forelesninger. Kurset har klasseromsundervisning, og det er mulig å følge forelesningene på nett. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Undervisningen inneholder følgende komponenter: (1) samtaleøvelser; (2) gjennomgang av språklige, kulturelle og historiske emner; (3) tekstlesning og oversettelse.

Eksamen i kurset gir 10 studiepoeng per semester, altså 20 studiepoeng tilsammen hvis man fullfører hele kurset.

Kurset er åpent for alle. Studenter som har en bachelorgrad i relevante studier eller som har tilsvarende kompetanse kan velge emnekoden for MA. Alle andre velger emnekoden BA.

Annet semester bygger på avlagt eksamen i første semester, men er også åpent for studenter som har tilsvarende kunnskaper.

UNDERVISERE HØSTEN 2023:
TID OG STED FOR UNDERVISNINGEN:
  • Tirsdag og torsdag 16.15–18.00
  • MF vitenskapelig høyskole, Gydas vei 4, Oslo
  • Oppstart i september (påmeldte studenter får nærmere beskjed).
  • Det meste av undervisningen første semester gis samlet i oktober og november.
Spørsmål om undervisningen sendes til kursansvarlig ved Norsk filologisk institutt.
bottom of page