top of page

I døde språks selskap

I døde språks selskap er en arrangementsserie om fortidens store språk og kulturer – et samarbeid mellom Norsk filologisk institutt og Universitetsbiblioteket. Arrangementene avholdes på Scene HumSam i Universitetsbibliotekets lokaler i Georg Sverdrups hus, Blindern, Oslo.

De fleste språk i menneskehetens historie har mistet livet ved sine taleres siste åndedrag, men noen få utvalgte har overlevd og vunnet evig liv – i skrift. Gjennom foredrag og samtaler i døde språks selskap lar vi den gamle skriften tale høyt, og vi argumenterer for fortidens sentrale betydning for vår egen tids forståelse av det å være menneske.

Tidligere møter i døde språks selskap

Kommende møter i døde språks selskap
bottom of page