top of page

MF vitenskapelig høyskole

MF-transp.png

Samarbeid om historisk filologi

Fra januar 2019 går MF og PHI sammen for å sikre høyere utdanning, forskning og formidling av historisk filologi og klassiske kulturspråk fra hele verden. Utviklingen av tilbudet er støttet av et tilskudd til virksomheten over statsbudsjettet, ved hjelp av regjeringspartiene og Arbeiderpartiet. 

 

Tilbudet inkluderer nå sumerisk, akkadisk, sanskrit, hebraisk, gresk, latin, klassisk arabisk, pali, tibetansk, klassisk kinesisk, middelalderlatin og kirkeslavisk.

> Les mer om vårt utdanningstilbud i klassiske kulturspråk

 

En særlig viktig oppgave for samarbeidet er å tilby utdanning innenfor de ulike historiske filologiene. Utfordringer med de såkalte «små språkfagene» har man hatt i mange år ved flere institusjoner for høyere utdanning. Det er for kostbart å tilby mange små og vanskelige fag til et relativt lavt antall personer, og man uteksaminerer ikke nok studenter til at det lønner seg. Vi anerkjenner dette, og ser behovet for nytenkning.

 

MF og PHI tilbyr nå et historisk løft for filologien og for de store kulturbærende historiske språkene. Vi inviterer alle interesserte til deltakelse og samarbeid!

QS1.jpeg
Screen Shot 2018-06-20 at 20.52.06.png

Det langsiktige formålet med samarbeidet mellom PHI og MF er å sikre både et sterkt norsk filologisk miljø og et bredt utdanningstilbud i de viktigste historiske kulturspråkene – uten å være avhengig av fulle stillinger for hvert eneste språkfag. Man snakker ofte om språkfagene som «småfag», men saken stiller seg annerledes når man anerkjenner at klassiske og historiske språkstudier snarere utgjør ett «storfag», nemlig historisk filologi. Forutsetningen er at filologene i miljøet behersker en rekke historiske språk på et høyt nivå, innenfor én flerspråklig kulturtradisjon eller flere historisk ubeslektede tradisjoner.

Et sterkt og levedyktig miljø innen historisk filologi vil over tid bevare og videreutvikle kompetanse i de viktigste filologiske fagtradisjonene. Norsk filologisk institutt ble dannet for dette formål, og det heter i vedtektene (§3) at «instituttet skal arbeide for å sikre at man i Norge til enhver tid har et tilstrekkelig kompetent og levedyktig fagmiljø i de grunnleggende disipliner innenfor historisk filologi».

> Les mer om Norsk filologisk institutt og historisk filologi i Norge

20050512lc-menighetsfak2194.jpg
bottom of page