top of page
Research seminars – The Norwegian Institute of Philology (PHI)

The Norwegian Institute of Philology organises weekly philological research seminars where we read ancient and classical texts in a number of languages. Please write to seminar@philology.no if you have questions or if you are interested in participating. If you want to register as a student, follow the information on the main seminar page. Seminars are included in programs where students are awarded between 20 and 80 ECTS credits in each program, based on a written assignment (essay/term paper).

SEMINAR OFFERED ON DEMAND / KAN TILBYS VED BEHOV:
BODHISTATTVAPITAKA
LESNING AV EN TIBETANSK SUTRAOVERSETTELSE MED SANSKRIT OG KINESISKE PARALLELLTEKSTER

DELTAKELSE VED SEMINARET GIR ADGANG TIL Å TA EKSAMEN I ETT AV DE FØLGENDE EMNENE (10 STP):

I dette seminaret vil vi lese den tibetanske oversettelsen av mahayana-sutraen Bodhisattvapiṭaka («Bodhisattvaenes tekstsamling»), med parallell-lesning av sanskrit-orginalen og kinesiske oversettelser. Sanskrit-orginalen til denne viktige mahayana-sutraen har ikke tidligere vært tilgjengelig, men har nå blitt translitterert og redigert av et team ved PHI, og planlegges utgitt. Selv om det er den tibetanske teksten som er fokuset, kan studenter på dette seminaret selv velge om de i tillegg vil fokusere sitt arbeide på denne, på sanskrit teksten (eventuelt også noe arbeid direkte med manuskriptet) eller på de kinesiske oversettelsene. På seminaret har vi så spesielt ansvar for å forberede lesningen og tolkninger av de versjonene vi velger å fokusere på. En engelsk oversettelse som tidligere har blitt produsert på bakgrunn av de overnevnte tekstene vil være tilgjengelig, og vi kan sammen se om denne kan forbedres, men studentene oppfordres til å lage sin egen oversettelse underveis.

 

Eksamen i faget vil være en semesteroppgave om et selvvalgt tema som tar for seg teksten fra et filologisk perspektiv, og kan f.eks. ta opp temaer som oversettelse, grammatikk, historie eller filosofi.

 

Materiale vil distribueres ved første lesning. 

Screenshot 2020-06-11 at 16.45.33.png
Tid og sted for seminaret:
  • Avtales med påmeldte deltakere.
       Første møte: Mars 2021
LIST OF ALL SEMINARS AT THE NORWEGIAN INSTITUTE OF PHILOLOGY
bottom of page