top of page
Klassiske kulturspråk
Innføringskurs

Studietilbudet ved Norsk filologisk institutt

studier

SAMLET LISTE OVER KURSTILBUDET VED NORSK FILOLOGISK INSTITUTT:

      TILBYS IGJEN

      FRA 2023–2024

      (> mer info)

      TILBUD GIS ETTER BEHOV

 • Pali

 • Avestisk

 • Georgisk

 • Pashto

 • Armensk

 • Urdu

 • Kurdisk

 • Tyrkisk

      (> mer info)

(ulike språk hvert semester, krever normalt forkunnskaper)

(> mer info)

Tilbys neste gang fra studieåret 2022-2023

Screen Shot 2017-04-10 at 18.26.05.png

KINESISK

Selve grunnlaget for den kinesiske kultur

LES MER

text7a.png

SUMERISK

Verdens eldste skriftspråk – fra landet mellom Eufrat og Tigris

BNF%20Copte%20131(3)%2019r_edited.jpg

KOPTISK

Arvtageren etter det gamle Egypts talespråk og den koptiske kirkes skriftspråk

14_2_List_of_Radzivill_Chron.jpg

KIRKESLAVISK

Den slaviske kulturens eldste skriftspråk

LES MER

Scribe-_Menahem_-_The_Birds'_Head_Haggad

KLASS. HEBRAISK

Bibelens hellige språk og den jødiske tradisjonens kulturspråk

Illustrasjon.jpg

EGYPTISK

Hieroglyfer – Det gamle Egypts sagnomsuste og billedskjønne skriftspråk

Screenshot%202019-08-18%20at%2018.29_edi

PERSISK

Den iranske kulturens høyspråk og et av den islamske sivilisasjonens hovedspråk

Aristotle_latin_manuscript.jpg

LATIN

Middelalderlatin – Den europeiske kulturtradisjonens klassiske språk

tilbys

Studier for viderekomne

PHI tilbyr også fordypningsstudier i en rekke språk og skrifttradisjoner og formidler kontakt med ledende universiteter i utlandet for studenter som ønsker å utdanne seg videre i filologiske fag. I noen tilfeller finnes det også gode tilbud ved andre norske læresteder for høyere utdanning, nemlig i klassisk gresk og latin (mastergrad ved UiO, UiB og NTNU), i norrønt (mastergrad ved UiO, UiB og enkelte emner ved NTNU og UiT) og i bibelhebraisk (grunnkurs eller emner på teologistuder ved Det teologiske fakultetet på UiO, MF vitenskapelig høyskole og NLA Høgskolen).

I tillegg finnes følgende tilbud til studenter som har fullført tidligere kurs ved PHI eller som har gode leseferdigheter i et historisk kulturspråk (hvilke språk som er aktuelle varierer fra år til år):

 • ​​Indisk og buddhistisk filologi
 • Klassisk europeisk filologi (gresk, latin, norrønt, mm.)
 • Arabisk og islamsk filologi 
 • Sumerisk og akkadisk filologi
 • Semittisk og afroasiatisk filologi
 • Indo-iransk filologi
 • [Kinesisk og østasiatisk filologi]
 • [Tyrkisk filologi]

 

Disse kursene har eget opptak og er knyttet til forskningsseminarer. Se oversikt over løpende seminarer og finn de aktuelle emnekoder for påmelding.

viderekomne

Planlagte kurs

planlegges
Burmese_Kammavaca.jpg

PALI

Den sørøstasiatiske buddhismens klassiske kulturspråk

1600px-Old_Armenian_Manuscript.jpg

ARMENSK

Et av kristendommens første skriftspråk og en særegen gren av indoeuropeisk

old-turkic.png

TYRKISK

Orkhon-tyrkisk og de tre klassiske tyrkiske skriftspråkene uighur, chagatai og osmansk

unnamed.jpg

GEORGISK

Et av kristendommens eldste skriftspråk og medlem av en unik språkfamile

letter2b.jpg

URDU

Det klassiske kulturspråket for Indias og Pakistans muslimske befolkning

616x510.jpg

PASHTO

Et av Afghanistans fremste og mest særegne kulturspråk

mam-u-zin.png

KURDISK

Det kurdiske folks nasjonalspråk og en viktig gren av vestiranske språk

PLANLAGTE KURS: I den grad det finnes midler og frigjorte lærekrefter vil innnføringskurs i følgende klassiske og historiske skriftspråk kunne tilbys i årene som kommer: Georgisk, armensk, ge'ez (klassisk etiopisk), bysantinsk gresk, gammelirsk, gammelpersisk, pahlavi (middelpersisk), tokarisk, sogdisk, baktrisk, pashto, thai, osmansk tyrkisk, uighur (gammeltyrkisk), chagatai, tamil, urdu, kurdisk, pali og klassisk japansk.

De som er interessert i et kurstilbud i disse språkene bes ta kontakt med vårt institutt: kurs@philology.no. Kursene kan opprettes enten for større grupper av studenter (10–15 er tilstrekkelig) eller enkeltstudenter ved bachelor-, master- eller PhD-program som har behov for filologisk kompetanse innenfor ett eller flere av disse språkene. Kursene kan tilpasses utdanningsløp ved alle institusjoner for høyere utdanning i Norge, og i mange tilfeller også institusjoner i utlandet.

Norsk filologisk institutt vil normalt ikke tilby kurs i eldre skriftspråk som andre norske institusjoner har et tilfredsstillende tilbud i. Dette gjelder i første rekke gresk, latin, norrønt og andre eldre europeiske språk (som gammelfransk, gammelhøytysk, gotisk og mange andre) – språk som det ellers ville vært naturlig for instituttet å fremheve som sentrale vestlige klassiske språk. Se ovenfor om «studier for viderekomne». 

De foreløpig mest aktuelle språkene er: pali, georgisk, armensk og pashto.

Andre sentrale kulturspråk som det er særlig viktig for Norge i dag å ha filologiske studietilbud i – hvis man også tar hensyn til større norske innvandrergruppers kulturarv, er: urdu, kurdisk og tyrkisk.

Norsk filologisk institutt ønsker først og fremst å tilby undervisning i verdens viktigste kulturbærende og litterære språk fra førmoderne og tidlig moderne tid, men det vil også være aktuelt å tilby språk som av andre grunner faller inn under instituttets profil. Et eksempel kunne være somali, som både er viktig for komparative studier av afroasiatiske språk og for studier av moderne islam. I tillegg er somaliere en viktig innvandrergruppe i Norge.

bottom of page